ISO 9001 INGALCINC

ISO 9001 INGALCINC

POLÍTICA DE QUALITAT


Ingalcinc control de qualitat

 

 

 

El nostre objectiu és Satisfer les expectatives i necessitats dels nostres clients. Per aconseguir-ho, involucrem a tot el personal de l’empresa com a part del nostre sistema de Qualitat i, a més a més, apostem per una modernització tecnològica contínua.

 

 El nostre compromís amb la QUALITAT:

  • Complir amb la legislació i les normatives aplicables.
  • Disposar de mitjans humans i materials racionals, econòmics, segurs i adequats per al servei.
  • Operar amb els equips i instal•lacions de manera que garanteixin la seguretat del nostre personal
  • Preveure, identificar, analitzar i eliminar fonts d’error per no conformitats internes i reclamacions de clients.
  • Mantenir sempre el compromís de la millora contínua.
  • Complir els terminis d’entrega.
  • Consolidar l’empresa i els seus llocs de treball.
  • Mantenir i ampliar la formació de tot el nostre personal.
  • Promoure el desenvolupament personal i professional de tot l’equip humà que compon l’empresa.

POLÍTICA DEL MEDI AMBIENT


A INGALCINC, S.A. tenim molt clar que la nostra activitat ha de ser sostenible i d’acord amb els requisits de preservar el medi ambient.

Ingalcinc Empresa compromesa amb el Medi Ambient i SostenibilitatPer això, quasi des dels inicis de la nostra activitat, un dels nostres majors esforços va ser adquirir, des de llavors, la millor depuradora d’aigües que vam trobar a Espanya, amb l’objectiu de ser el més respectuosos possibles amb el nostre entorn, sent conscients de què hem de contribuir al benestar global de la nostra comunitat.

Per altre costat, estem contínuament estudiant la forma de reduir els nostres consums d’energia i així col•laborar en la reducció de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle (GEH).